Reklam Kullanım Kuralları
1. Tanımlar
“Iskadini.net Reklam”: “Kurumsal Üye”nin kendine ait ürünlerin, hizmetlerin ve/veya markaların reklamlarını “Portal” dahilinde yayınlamak üzere oluşturabileceği, düzenleyebileceği ve bu reklamların performanslarını takip edebileceği bir yönetim panelinin “Kurumsal Üye”ye sunulmasını sağlayan “Iskadini.net Reklam Platformu” ürünüdür.
“Portal”: www.Iskadini.net.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “ISKADİNİ.NET”in “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesidir.
“Kullanıcı”: “Portal”a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
“Kurumsal Üye”: “Portal”a üye olan ve "Portal" dahilinde sunulan hizmetlerden belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı“dır.
“Iskadini.net Reklam Platformu”: “Kurumsal Üyelerin Iskadini.net Reklam kullanarak oluşturduğu, Iskadini.net.com arama sonuç listelerinde yayınlanan ilan görünümlü bir reklam ürünüdür.
2. Iskadini.net Reklam Kuralları:
2.1 "Iskadini.net Reklam Kuralları”, “Kurumsal Üye”lerin Reklam yayınlamasına ilişkin kuralları içermekte olup, Kurumsal “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile birlikte hüküm doğuracaktır. “Kurumsal Üye”, “Iskadini.net Reklam Kuralları”nı kabul etmekle "Portal" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "ISKADİNİ.NET" tarafından açıklanan tüm açıklama ve kurallara uygun davranmayı kabul etmiş olmaktadır. “Iskadini.net Reklam Kuralları”nda düzenleme olmayan durumlarda, Kurumsal “Üyelik Sözleşmesi” ve eklerinde yer alan düzenlemeler geçerli olacak olup, düzenlemeler arasında çelişki olması halinde işbu “Iskadini.net Reklam Kuralları” üstün tutulacaktır.
2.2 "ISKADİNİ.NET", herhangi bir zamanda “Iskadini.net Reklam Kuralları”nı değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. "ISKADİNİ.NET" tarafından yapılan tüm güncellemeler, değişiklikler, teklifler ve kampanyalar “Portal”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. “Kurumsal Üye”nin, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren Reklam yayınlamaya devam etmesi, değişiklikleri otomatik olarak kabul ettiği anlamına gelmektedir. "ISKADİNİ.NET"in; reklam fiyatlandırmasında ve reklam yayın koşullarında dilediği zamanda değişiklik yapabileceğini, yapılacak değişikliklerle ilgili "ISKADİNİ.NET"in herhangi bir bildirim yapma yükümlülüğü bulunmadığını "Kurumsal Üye" kabul etmektedir.
2.3 “Iskadini.net Reklam” hizmetinden, reklamını yapmak, tanıtmak istediği en az bir ürünü, hizmeti veya markası olan tüm “Kurumsal Üye”ler faydalanabilir. Bu platforma reklam veren bireysel kullanıcılar reklam talebi ilettiği andan itibaren Kurumsal müşteri kullanım sözleşmesi ve reklam kuraları açısından değerlendirilir ve bu sözleşmeler kapsamındaki her türlü hak ve yükümlülükleri kabul etmiş sayılırlar.
2.4 “Iskadini.net Reklam” hizmetinin başlangıç giriş ücreti veya herhangi bir sabit üyelik ücreti yoktur. “Kurumsal Üye”, “Iskadini.net Reklam Kuralları”nı onaylaması üzerine ilgili yönetim panellerine erişerek yayınlamak istediği reklamı tanımlayabilir ve sistemi ücretsiz olarak kullanmaya başlar. Ücretlendirme süreci; “Kurumsal Üye”nin reklamı “Portal”da yayına alındığında “Kullanıcı”lar tarafından tıklanması halinde başlar. Ücretlendirmede kullanılacak tek bir tıklamanın bedeli; “Kurumsal Üye”lerin, reklam verilmek istenen ilgili alan için "Iskadini.net Reklam" a giriş yaptıkları tıklama başı tekliflerin gerçek zamanlı dinamik karşılaştırılmaları ve "ISKADİNİ.NET" in belirlemiş olduğu fiyat algoritmaları (taban/tavan fiyat vb.) kullanılarak hesaplanır. Hesaplamalar sonucunda açık arttırmayı kazanan teklifin sahibi "Kurumsal Üye”nin reklamı, iş bu sözleşmede ilgili maddelerde belirlenmiş reklam verme koşullarına uygun olması ve yayınlanmak için onaylanması şartıyla, “Iskadini.net Reklam Platformu ” alanında gösterilmeye başlanır.
2.5 “Kurumsal Üye”, yönetim panellerinde her reklam için tıklama ücreti üst limiti belirleyecektir. “Kurumsal Üye” reklamı yayına almaz veya yayındaki reklamları kullanıcılar tarafından tıklanmaz ise; “Kurumsal Üye” herhangi bir ücret ödemekle yükümlü olmayacaktır. Ancak sistemde yayınlanan reklamlar tıklandıkça kullanım bedeli oluşacaktır.
2.6 “Kurumsal Üye” tarafından “Iskadini.net Reklam” üzerinden tanımlanan reklamlar otomatik olarak “ISKADİNİ.NET”e gönderilir. “ISKADİNİ.NET” tarafında yapılacak olan inceleme sonrası onaylanan reklamlar, “Portal”da belirlenen alanlarda yayına alınmak için açık arttırma sisteminde değerlendirmeye alınır. Portalda yayınlanan güncel "Yasaklı Ürünler Listesi"nde yer almayan ve yürürlükteki yasalar ile diğer mevzuata uygun olan ürün ve hizmetler hakkında,“Portal”daki Reklam Verme Kuralları’na uygun olarak reklam yayını yapılabilir. Reklamın başlığı ve açıklama kısmına telefon numarası yazılmamalıdır. “ISKADİNİ.NET”, “Portal”da yayınlanacak reklamların belirlenmesi konusunda tek yetkilidir, mevzuata ve Portal kurallarına uygun olsa da reklamı yayına almama hakkını saklı tutmaktadır. Ayrıca, “ISKADİNİ.NET”, “Iskadini.net Reklam” alanında yayınlanacak olan reklamların yönlendirileceği linkleri istediği gibi sınırlayabilir, hangi linklerin verilip verilmeyeceğine dair kuralları dilediği gibi belirleyebilir. Bu sebeple, “Kurumsal Üye” “ISKADİNİ.NET”in belirlediği koşullar çerçevesinde reklam yayını başvurusu yapabileceğini, reklam yayın başvurusunun herhangi bir sebeple onaylanmaması ihtimali olduğunu kabul etmekte olup, başvurusunun reddi halinde herhangi bir şikâyette bulunmayacağını, tazminat veya sair talepler yöneltmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
2.7 "Kurumsal Üye" tarafından "Iskadini.net Reklam" üzerinden tanımlanan reklamlar, "ISKADİNİ.NET" tarafında yapılacak olan inceleme sonrası onaylansa ve yayına alınsa bile, sürekli kontrol edilmeye devam edilir. Yapılan düzenli kontroller esnasında, reklam veya reklamı yapılan ürün/hizmet/web sitesinde uygunsuz bir durum tespit edilirse; reklam yayından kaldırılabilir. Reklamın genel ahlaka, kamu düzenine, mevzuata, “Portal”daki kurallara aykırı olduğunun veya yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi halinde, “ISKADİNİ.NET”in ilgili reklamın yayınını durdurma, ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın reklamı kalıcı olarak yayından kaldırma hakkı bulunmaktadır.
2.8 “Kurumsal Üye” yayına çıkan reklamların performanslarını “Iskadini.net Reklam” yönetim paneli üzerinden takip edebilir. Reklamın yayınını dilediği zaman durdurabilir, sonrasında yeniden yayına alabilir veya tamamen iptal edebilir. “Portal” genelinde yayınlanan reklamlar, “ISKADİNİ.NET”e ait algoritmalar üzerinden otomatik olarak açık artırma yöntemine tabi tutuldukları için, reklamların yayınlanması ve tüketilmesi amacıyla uygun fiyatlamaların ve etkili reklam materyallerinin kullanılması sorumluluğu tamamen “Kurumsal Üye”ye aittir. “Üye”nin iş planı dahilinde tamamlanamayan reklam kampanyalarından doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen “Kurumsal Üye”ye aittir.
2.9 “Iskadini.net Reklam” yönetim panelinde “Kurumsal Üye”nin reklamlarına ilişkin yayımlanan performans raporları nihaidir ve “ISKADİNİ.NET”in “Kurumsal Üye”ye keseceği faturaları bu raporlara göre belirlenir. “Kurumsal Üye” kendi reklamlarının performanslarını ayrıca üçüncü parti araçlarla, yazılımlarla takip edebilir ama burada kendi gözlemleyeceği veriler ile “Iskadini.net Reklam” yönetim paneli verileri arasında fark gözlemlenirse “Iskadini.net Reklam” panel verileri doğru olarak kabul edilir. Bu sebeple “Kurumsal Üye”nin başka yazılımlarla elde edeceği veriler “ISKADİNİ.NET” tarafından kesilen faturalar tutarlarına veya “Iskadini.net Reklam” yönetim panelindeki performans verilerine itiraz amaçlı olarak kullanılamaz.
2.10 "Iskadini.net Reklam" münhasıran "ISKADİNİ.NET"e ait sistem ile entegre şekilde çalışır. "Iskadini.net Reklam"ın yönetim paneline yalnızca "Kurumsal Üye" giriş yapabilir, "Mağaza"ların alt kullanıcıları giriş yapamaz. Bu kişilerin işlemlerinden doğrudan "Kurumsal Üye" sorumlu olur.
2.11 “Iskadini.net Reklam”da, açıklama, logo, alt başlık, kategori adı gibi reklama ilişkin alanlarda siyasi ifadeler, üçüncü şahıslarca tescil edilmiş bir firma unvanı veya marka kullanılamaz.
2.12 “Kurumsal Üye” reklam yayınlama haklarının tamamını veya bir kısmı üçüncü bir kişiye kullandıramaz, devredemez veya herhangi bir şekilde bu haklarından başkalarını faydalandıramaz.
2.13 “Kurumsal Üye”, “Iskadini.net Reklam” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin, görsellerin ve içeriklerin (varsa video veya audio) medyaların doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi, içerik ve reklamların “Iskadini.net Reklam” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, reklam içeriğinden bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. “ISKADİNİ.NET”in "Kurumsal Üye"ler tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Reklam içeriğinin yanlış veya hatalı olmasından veya reklamın yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz.
2.14 “Kurumsal Üye”, reklamını yaptığı ürünlerin, markaların, hizmetlerin sitelerinde yayınladığı bilgiler, içerikler, reklamlar nedeniyle üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmemekle yükümlüdür. Reklamın genel ahlaka, reklam ile ilgili etik kurallara ve mevzuata aykırı bir şekilde veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte olması sebebiyle "ISKADİNİ.NET"e bir dava, talep, ceza veya şikâyet yöneltilmesi halinde; bu dava, talep, ceza veya şikâyet "ISKADİNİ.NET" tarafından “KURUMSAL ÜYE”ye ihbar edilebilecektir. Bu durumda “Kurumsal Üye”; "ISKADİNİ.NET"in savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği sağlayacağını, "ISKADİNİ.NET"in zarar görmemesini sağlamak için elinden gelen maksimum gayreti göstereceğini, bahsi geçen idari veya adli işlem, dava, talep, ceza ve şikâyet sonucu "ISKADİNİ.NET"in herhangi bir zarara uğraması durumunda; maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her türlü zararı ve idari para cezalarını tüm fer’ileri ile birlikte yapılacak yazılı bildirim üzerine derhal karşılayacağını, "ISKADİNİ.NET"in sair masraflarını ve üçüncü kişilerin taleplerini ödeyeceğini kabul, ve taahhüt etmektedir.
2.15 “Iskadini.net Reklam” hizmetinden yararlanan “Kurumsal Üye”ler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "ISKADİNİ.NET"in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
2.16. “Kurumsal Üye” işbu Iskadini.net Reklam Kullanım Kuralları konusu reklam sistemi fonksiyonlarını kullanabilmek için Iskadini.net.com üzerinden girdiği ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel veri olarak nitelendirilebilecek kendisine ait kişisel verilerinin Iskadini.net.com Iskadini.net Reklam fonksiyonlarının kullanılabilmesi için gerekli olduğunu, bu bakımdan Iskadini.net Reklam fonksiyonunu kullanmak için ifa şartı teşkil ettiğini, Iskadini.net.com’un bu bilgileri Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası ve Bilgilendirme kapsamında kullandığını bildiğini, kişisel verileri ile ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması sayfasındaki aydınlatma metnini okuduğunu ve haklarını bildiğini, kendi verileri dışında üçüncü kişilerin kişisel verilerini veya özel nitelikli kişisel verilerini Iskadini.net.com portaline girmesi veya Iskadini.net.com portali üzerinden bu verileri kullanması durumunda bu verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, Iskadini.net.com’un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Kurumsal üye”; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme tarafınca konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde “ISKADİNİ.NET”in bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.17 “Iskadini.net Reklam”da yayınlanan reklamların gerektiğinde "ISKADİNİ.NET"in tanıtım ve pazarlama amaçlı faaliyetlerinde kullanılmasına “Kurumsal Üye” onay vermektedir.
2.18 “ISKADİNİ.NET”, “Iskadini.net Reklam”ın mümkün olan en az aksaklıkla gereği gibi çalışması ve “Iskadini.net Reklam”da tutulan verilerin güvenliğini sağlamak için makul gayreti gösterecektir. Buna rağmen “Iskadini.net Reklam”da yayınında yaşanan aksaklıklar yaşanması halinde; “Kurumsal Üye” 0 216 3525251 no’dan “ISKADİNİ.NET” müşteri hizmetlerine bildirimde bulunabilir. “Kurumsal Üye”, yaşanan aksaklıklarla ilgili “ISKADİNİ.NET”den herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan etmektedir.
2.19 "ISKADİNİ.NET", "Iskadini.net Reklam" hizmetinden faydalanan Kurumsal Üye’nin yaptığı (kategori, lokasyon vd.) hedeflemeleri değiştirebilir, reklamları arama sonuçlarında dilediği alanlarda dilediği kullanıcılara gösterebilir.
3. Kredi Kartı Bilgileri Kaydı
3.1 “Kurumsal Üye”, “Iskadini.net Reklam” hizmet bedelini ödemek için kredi kartı bilgilerinin saklanmasını isterse; kredi kartı bilgilerini “ISKADİNİ.NET”in kredi kartı bilgilerini kaydetmek ve saklamak için çalıştığı firmanın sistemine kendisi tanımlayacaktır.
3.2 “Kurumsal Üye”, “Iskadini.net Reklam Kuralları”nı onaylayarak kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, tahsilat amacıyla kullanılması konusunda “ISKADİNİ.NET”in çalıştığı firmaya onay vermekte olup, bu bilgilerin saklanması, kaydedilmesi ve korunması yükümlülüğünün “ISKADİNİ.NET”in çalışmakta olduğu firmada olduğunu, bu firmanın değişmesi halinde kredi kartı bilgilerinin çalışılacak yeni firmaya devredilmesine muvafakat ettiğini, devir tarihi itibariyle kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, ödemelerde kullanılmasına ilişkin sorumluluğun devredilen firmaya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
3.3 “Iskadini.net Reklam Kuralları”nı onaylayan” “Kurumsal Üye”, Kredi kartı bilgileri kullanımının her bir işlemde kendi talebi ve onayı üzerine gerçekleşmekte olduğunu ve bu kapsamda “ISKADİNİ.NET”in kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, kart bilgilerinin saklanması ile ilgili “ISKADİNİ.NET”e karşı yasal yollara başvurma hakkından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini ayrıca kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
3.4 Kredi kartı ekleme işlemleri, Iskadini.net Reklam yönetim panelinde “Ödeme” menüsü altında gerçekleştirilecek olup, bu işlemin banka üzerinden yapılması mümkün değildir. Kredi kartı ekleme adımı tamamlandıktan sonra, “Kurumsal Üye” bu menüde yeni bir kredi kartı ekleyebilir veya mevcut kredi kartında düzenleme yapabilir. “Kurumsal Üye”nin sistemde en az bir kredi kartı kayıtlı bulunması gerektiğinden, yeni bir kredi kartı eklenmeden mevcut kart bilgileri silinemez.
3.5 “Kurumsal Üye”nin “ISKADİNİ.NET”den almış olduğu hizmetlere ilişkin ödeyeceği bedel, “Kurumsal Üye” tarafından tanımlanmış kredi kartından tahsil edilecektir.
4. Faturalandırma ve Ödeme
4.1 Kredi kartı kullanan üyelerde üyelik tiplerine bağlı olarak; (i) Mağaza sahibi “Kurumsal Üye”ler her 300.-TL (Üçyüz Türk Lirası) tutarında kullanım yaptıklarında, (ii) Profesyonel Reklam Ajansları her 500.-TL (Beşyüz Türk Lirası) tutarında kullanım yaptıklarında, (iii) Mağaza sahibi olmayan “Kurumsal Üye”ler ise her 75.-TL (Yetmişbeş Türk Lirası) tutarında kullanım yaptıklarında faturalandırılır ve kullanım tutarları kredi kartlarından otomatik olarak tahsil edilir. Kredi kartı yerine cari hesap ile çalışılan “Kurumsal Üye”ler ise; her ay sonunda faturalandırılır, cari hesap ile çalışılan “Kurumsal Üye”ler ödemelerini EFT/Havale yolu ile gerçekleştirir.
4.2 “ISKADİNİ.NET” tarafından belirlenmiş olan limitlerin altında kullanım yapılmış olması halinde; ay içindeki kullanım tutarı ay sonunda kredi kartlarından otomatik olarak kesilir. Kredi kartından tahsil edilecek tutar için “Kurumsal Üye”ye e-fatura kesilir ve bu fatura “Kurumsal Üye”nin sistemde tanımlı e-posta adresine gönderilir. "ISKADİNİ.NET”in ücretlendirme politikasında değişiklik yapma hakkı ve sözleşmenin yenilenmesini müteakip ek ücret talep hakkı saklıdır.
4.3 "ISKADİNİ.NET", Kurumsal Üye'lerine, Iskadini.net Doğal Reklam alanlarında kullanılmak üzere, “Iskadini.net Reklam” promosyon kodu verebilir veya promosyon kodunu veya tutarını otomatik olarak hesaplarına tanımlayabilir. Kurumsal üyeler, hesaplarındaki promosyon bakiyelerini, sadece “Iskadini.net Reklam” hizmet ödemelerinde kullanabilirler. Kurumsal Üyeler, promosyon bakiyelerini “Paket”, “Ek İlan”, “Doping” vb. ödemelerde kullanamazlar veya nakit olarak talep edemezler.
"ISKADİNİ.NET" dilediği zaman “Iskadini.net Reklam” promosyonu uygulamasını kaldırabilir, verilmiş olan promosyonları iptal edebilir.
4.4 “Kurumsal Üye”nin yeni reklam yayınlayabilmesi ve/veya mevcut reklam yayınına devam edebilmesi için ödenmemiş faturası bulunmamalıdır.