iskadini.net ‘te reklam vererek networkünüzü geliştirebilir veya markanızın kampanya bilgilerini üyelerimize verdiğimiz hizmetler üzerinden duyurabilirsiniz.
İskadini.net reklam ve kampanya çalışmalarını Dişital Medya yönetmektedir. Sitemizde reklam faaliyeti gösterdiğini beyan eden veya başka herhangi yolla size avantaj sağlayacağını belirten kişi ve kurumlara itibar etmeyiniz.
Dişital Medya’ya hiçbir ara bağlantı gerekmeksizin ulaşabilir, bütçenize ve hedef kitlenize uygun reklam modelleri üzerinde teklif isteyebilir ve reklam faaliyetleriniz yürütebilirsiniz.

Saygılarımızla
iskadini.net

İş Kadını Platformu Reklam Kuralları


1. İş Kadını  Tanımlar
“Reklam”: “Kurumsal Üye”nin kendine ait ürünlerin, hizmetlerin ve/veya markaların reklamlarını “Site” dahilinde yayınlamak üzere oluşturabileceği, düzenleyebileceği ve bu reklamların performanslarını takip edebileceği bir yönetim panelinin “Kurumsal Üye”ye sunulmasını sağlayan “İş Kadını Platformu” ürünüdür.
“Site”: www.İSKADİNİ.NET.com isimli alan adından ve bu alan adına bağlı alt alan adlarından oluşan “İSKADİNİ.NET”in “Hizmetler”ini sunduğu internet sitesidir.
“Kullanıcı”: “Site”a erişen her gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
“Kurumsal Üye”: “Site”a üye olan ve "Site" dahilinde sunulan hizmetlerden belirtilen koşullar dahilinde yararlanan, ticari faaliyet gösteren “Kullanıcı“dır.
“İSKADİNİ.NETDoğal Reklam”: “Kurumsal Üyelerin İş Kadını Platformu Reklam kullanarak oluşturduğu, İSKADİNİ.NET.com arama sonuç listelerinde yayınlanan ilan görünümlü bir reklam ürünüdür.


2.İş Kadını Platformu Reklam Kuralları:
2.1 " İş Kadını Platformu Reklam Kuralları”, “Kullanıcı Üye”lerin Reklam yayınlamasına ilişkin kuralları içermekte olup, Kullanıcı “Üyelik Sözleşmesi” ve ekleri ile birlikte hüküm doğuracaktır. “Kurumsal Üye”,  “İş Kadını Platformu Reklam Kuralları”nı kabul etmekle "Site" içinde yer alan kullanıma, üyeliğe ve hizmetlere ilişkin "İSKADİNİ.NET" tarafından açıklanan tüm açıklama ve kurallara uygun davranmayı kabul etmiş olmaktadır. “İş Kadını Platformu Reklam Kuralları”nda düzenleme olmayan durumlarda, Kurumsal “Üyelik Sözleşmesi” ve eklerinde yer alan düzenlemeler geçerli olacak olup, düzenlemeler arasında çelişki olması halinde işbu “İş Kadını Platformu Reklam Kuralları” üstün tutulacaktır. 
2.2 "İSKADİNİ.NET", herhangi bir zamanda “İş Kadını Platformu Reklam Kuralları”nı değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. "İSKADİNİ.NET" tarafından yapılan tüm güncellemeler, değişiklikler ve kampanyalar “Site”da yayınlandığı tarihte yürürlüğe girecektir. “Kurumsal Üye”nin, değişikliğin yapıldığı tarihten itibaren Reklam yayınlamaya devam etmesi, değişiklikleri otomatik olarak kabul ettiği anlamına gelmektedir. "İSKADİNİ.NET"in; reklam fiyatlandırmasında ve reklam yayın koşullarında dilediği zamanda değişiklik yapabileceğini, yapılacak değişikliklerle ilgili "İSKADİNİ.NET"in herhangi bir bildirim yapma yükümlülüğü bulunmadığını "Kurumsal Üye" kabul etmektedir.
2.3 “İş Kadını Platformu Reklam” hizmetinden, reklamını yapmak, tanıtmak istediği en az bir ürünü, hizmeti veya markası olan tüm “Kurumsal Üye”ler faydalanabilir. 
2.4 “İş Kadını Platformu Reklam” hizmetinin başlangıç giriş ücreti veya herhangi bir sabit üyelik ücreti yoktur. “Kurumsal Üye”, “İş Kadını Platformu Reklam Kuralları”nı onaylaması üzerine ilgili yönetim panellerine erişerek yayınlamak istediği reklamı tanımlayabilir ve sistemi ücretsiz olarak kullanmaya başlar. Ücretlendirme süreci; “Kurumsal Üye”nin reklamı “Site”da yayına alındığında “Kullanıcı”lar tarafından tıklanması halinde başlar. Ücretlendirmede kullanılacak tek bir tıklamanın bedeli; “Kurumsal Üye”lerin, reklam verilmek istenen ilgili alan için "İş Kadını Platformu Reklam" a giriş yaptıkları tıklama başı tekliflerin gerçek zamanlı dinamik karşılaştırılmaları ve "İSKADİNİ.NET" in belirlemiş olduğu fiyat algoritmaları (taban/tavan fiyat vb.)  kullanılarak hesaplanır. Hesaplamalar sonucunda açık arttırmayı kazanan teklifin sahibi "Kurumsal Üye”nin reklamı, iş bu sözleşmede ilgili maddelerde belirlenmiş reklam verme koşullarına uygun olması ve yayınlanmak için onaylanması şartıyla, “İSKADİNİ.NET Doğal Reklam” alanında gösterilmeye başlanır.
2.5 “Kurumsal Üye”, yönetim panellerinde her reklam için tıklama ücreti üst limiti belirleyecektir. “Kurumsal Üye” reklamı yayına almaz veya yayındaki reklamları kullanıcılar tarafından tıklanmaz ise; “Kurumsal Üye” herhangi bir ücret ödemekle yükümlü olmayacaktır. Ancak sistemde yayınlanan reklamlar tıklandıkça kullanım bedeli oluşacaktır.  
2.6 “Kurumsal Üye” tarafından “İş Kadını Platformu Reklam” üzerinden tanımlanan reklamlar otomatik olarak “İSKADİNİ.NET”e gönderilir. “İSKADİNİ.NET” tarafında yapılacak olan inceleme sonrası onaylanan reklamlar,  “Site”da belirlenen alanlarda yayına alınmak için açık arttırma sisteminde değerlendirmeye alınır.  Sitede yayınlanan güncel "Yasaklı Ürünler Listesi"nde yer almayan ve yürürlükteki yasalar ile diğer mevzuata uygun olan ürün ve hizmetler hakkında,“Site”daki Reklam Verme Kuralları’na uygun olarak reklam yayını yapılabilir. Reklamın başlığı ve açıklama kısmına telefon numarası yazılmamalıdır. “İSKADİNİ.NET”, “Site”da yayınlanacak reklamların belirlenmesi konusunda tek yetkilidir, mevzuata ve Site kurallarına uygun olsa da reklamı yayına almama hakkını saklı tutmaktadır. Ayrıca, “İSKADİNİ.NET”, “İş Kadını Platformu Reklam” alanında yayınlanacak olan reklamların yönlendirileceği linkleri istediği gibi sınırlayabilir, hangi linklerin verilip verilmeyeceğine dair kuralları dilediği gibi belirleyebilir. Bu sebeple, “Kurumsal Üye” “İSKADİNİ.NET”in belirlediği koşullar çerçevesinde reklam yayını başvurusu yapabileceğini, reklam yayın başvurusunun herhangi bir sebeple onaylanmaması ihtimali olduğunu kabul etmekte olup, başvurusunun reddi halinde herhangi bir şikâyette bulunmayacağını, tazminat veya sair talepler yöneltmeyeceğini kabul ve taahhüt etmektedir.
2.7 "Kurumsal Üye" tarafından "İş Kadını Platformu Reklam" üzerinden tanımlanan reklamlar, "İSKADİNİ.NET" tarafında yapılacak olan inceleme sonrası onaylansa ve yayına alınsa bile, sürekli kontrol edilmeye devam edilir. Yapılan düzenli kontroller esnasında, reklam veya reklamı yapılan ürün/hizmet/web sitesinde uygunsuz bir durum tespit edilirse; reklam yayından kaldırılabilir. Reklamın genel ahlaka, kamu düzenine, mevzuata, “Site”daki kurallara aykırı olduğunun veya yanıltıcı olduğunun tespit edilmesi halinde, “İSKADİNİ.NET”in ilgili reklamın yayınını durdurma, ve herhangi bir bildirimde bulunmaksızın reklamı kalıcı olarak yayından kaldırma hakkı bulunmaktadır.
2.8 “Kurumsal Üye” yayına çıkan reklamların performanslarını “İş Kadını Platformu Reklam” yönetim paneli üzerinden takip edebilir. Reklamın yayınını dilediği zaman durdurabilir, sonrasında yeniden yayına alabilir veya tamamen iptal edebilir. “Site” genelinde yayınlanan reklamlar, “İSKADİNİ.NET”e ait algoritmalar üzerinden otomatik olarak açık artırma yöntemine tabi tutuldukları için, reklamların yayınlanması ve tüketilmesi amacıyla uygun fiyatlamaların ve etkili reklam materyallerinin kullanılması sorumluluğu tamamen “Kurumsal Üye”ye aittir. “Üye”nin iş planı dahilinde tamamlanamayan reklam kampanyalarından doğan veya doğabilecek zararlar, hukuki ve cezai sorumluluklar tamamen “Kurumsal Üye”ye aittir.
2.9 “İş Kadını Platformu Reklam” yönetim panelinde “Kurumsal Üye”nin reklamlarına ilişkin yayımlanan performans raporları nihaidir ve “İSKADİNİ.NET”in “Kurumsal Üye”ye keseceği faturaları bu raporlara göre belirlenir. “Kurumsal Üye” kendi reklamlarının performanslarını ayrıca üçüncü parti araçlarla, yazılımlarla takip edebilir ama burada kendi gözlemleyeceği veriler ile “İş Kadını Platformu Reklam” yönetim paneli verileri arasında fark gözlemlenirse “İş Kadını Platformu Reklam” panel verileri doğru olarak kabul edilir. Bu sebeple “Kurumsal Üye”nin başka yazılımlarla elde edeceği veriler “İSKADİNİ.NET” tarafından kesilen faturalar tutarlarına veya “İş Kadını Platformu Reklam” yönetim panelindeki performans verilerine itiraz amaçlı olarak kullanılamaz.
2.10 "İş Kadını Platformu Reklam" münhasıran "İSKADİNİ.NET"e ait sistem ile entegre şekilde çalışır. "İş Kadını Platformu Reklam"ın yönetim paneline yalnızca "Kurumsal Üye" giriş yapabilir, "Mağaza"ların alt kullanıcıları giriş yapamaz. Bu kişilerin işlemlerinden doğrudan "Kurumsal Üye" sorumlu olur.
2.11 “İş Kadını Platformu Reklam”da, açıklama, logo, alt başlık, kategori adı gibi reklama ilişkin alanlarda siyasi ifadeler, üçüncü şahıslarca tescil edilmiş bir firma unvanı veya marka kullanılamaz.
2.12 “Kurumsal Üye” reklam yayınlama haklarının tamamını veya bir kısmı üçüncü bir kişiye kullandıramaz, devredemez veya herhangi bir şekilde bu haklarından başkalarını faydalandıramaz.  
2.13 “Kurumsal Üye”, “İş Kadını Platformu Reklam” dahilinde kendisi tarafından sağlanan bilgilerin, görsellerin ve içeriklerin (varsa video veya audio) medyaların doğru ve hukuka uygun olduğunu, söz konusu bilgi, içerik ve reklamların “İş Kadını Platformu Reklam” üzerinde yayınlanmasının veya bu içeriklerle bağlantılı ürünlerin satışının ve teşhirinin yürürlükteki mevzuat doğrultusunda herhangi bir hukuka aykırılık yaratmadığını, reklam içeriğinden bizzat sorumlu olduğunu kabul ve taahhüt etmektedir. “İSKADİNİ.NET”in "Kurumsal Üye"ler tarafından yüklenen bilgi ve içeriklerin doğruluğunu araştırma yükümlülüğü bulunmamaktadır. Reklam içeriğinin yanlış veya hatalı olmasından veya reklamın yayınlanmasından dolayı ortaya çıkacak hiçbir zarardan sorumlu tutulamaz. 
2.14 “Kurumsal Üye”, reklamını yaptığı ürünlerin, markaların, hizmetlerin sitelerinde yayınladığı bilgiler, içerikler, reklamlar nedeniyle üçüncü bir kişinin haklarını ihlal etmemekle yükümlüdür. Reklamın genel ahlaka, reklam ile ilgili etik kurallara ve mevzuata aykırı bir şekilde veya başka bir üçüncü şahsın haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikte olması sebebiyle "İSKADİNİ.NET"e bir dava, talep, ceza veya şikâyet yöneltilmesi halinde; bu dava, talep, ceza veya şikâyet "İSKADİNİ.NET" tarafından “KURUMSAL ÜYE”ye ihbar edilebilecektir. Bu durumda “Kurumsal Üye”; "İSKADİNİ.NET"in savunma yapması için gerekli olan her türlü bilgi ve içeriği sağlayacağını, "İSKADİNİ.NET"in zarar görmemesini sağlamak için elinden gelen maksimum gayreti göstereceğini, bahsi geçen idari veya adli işlem, dava, talep, ceza ve şikâyet sonucu "İSKADİNİ.NET"in herhangi bir zarara uğraması durumunda; maddi ve manevi, doğrudan ve dolaylı her türlü zararı ve idari para cezalarını tüm fer’ileri ile birlikte yapılacak yazılı bildirim üzerine derhal karşılayacağını, "İSKADİNİ.NET"in sair masraflarını ve üçüncü kişilerin taleplerini ödeyeceğini kabul, ve taahhüt etmektedir.
2.15 “İş Kadını Platformu Reklam” hizmetinden yararlanan “Kurumsal Üye”ler, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca haksız rekabete yol açacak faaliyetlerde bulunmayacağını, "İSKADİNİ.NET"in ve üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarı sarsacak, kişilik haklarına tecavüz veya taarruz edecek fiilleri gerçekleştirmeyeceğini, mevzuata, kamu düzenine ve genel ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, mevzuatın gerektirdiği önlemleri alacağını, yasadışı, suç teşkil edecek, rahatsız edici, kişilik haklarına zarar verici, fikri haklara, telif haklarına, marka haklarına ve mülkiyet haklarına tecavüz edici tutum ve davranışlarda bulunmayacağını kabul ve taahhüt etmektedir.
2.16. “Kurumsal Üye” işbu İş Kadını Platformu Reklam Kullanım Kuralları konusu reklam sistemi fonksiyonlarını kullanabilmek için İSKADİNİ.NET.com üzerinden girdiği ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun kapsamında kişisel veri ve/veya özel nitelikli kişisel veri olarak nitelendirilebilecek kendisine ait kişisel verilerinin İSKADİNİ.NET.com İş Kadını Platformu Reklam fonksiyonlarının kullanılabilmesi için gerekli olduğunu, bu bakımdan İş Kadını Platformu Reklam fonksiyonunu kullanmak için ifa şartı teşkil ettiğini, İSKADİNİ.NET.com’un bu bilgileri Üyelik Sözleşmesi, Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası ve Bilgilendirme kapsamında kullandığını bildiğini, kişisel verileri ile ilgili olarak Kişisel Verilerin Korunması sayfasındaki aydınlatma metnini okuduğunu ve haklarını bildiğini, kendi verileri dışında üçüncü kişilerin kişisel verilerini veya özel nitelikli kişisel verilerini İSKADİNİ.NET.com Siteine girmesi veya İSKADİNİ.NET.com Sitei üzerinden bu verileri kullanması durumunda bu verilerin korunmasından, işlenmesinden, aktarılmasından ve KVKK kapsamındaki tüm yükümlülüklerden kendisinin sorumlu olduğunu, İSKADİNİ.NET.com’un kendi sistemlerinde internet sitesinin kullanımı için zorunlu olarak topladığı kişisel veriler dışındaki hiçbir kişisel veri için KVKK kapsamında herhangi bir yükümlülüğünün ve sorumluluğunun olmadığını kabul, beyan ve taahhüt eder. “Kurumsal üye”; kişisel verilerin korunması yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi veya kişisel verilerin işlenmesi, aktarılması veya sair surette bir işleme tarafınca konu edilmesi ve bu kullanımın bir ihlal meydana getirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun veya idari makamların veya mahkemelerin kişisel verilerle ilgili olarak verdikleri kararlar neticesinde “İSKADİNİ.NET”in bir zarara uğraması durumunda bu zararı ilk talepte nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.
2.17 “İş Kadını Platformu Reklam”da yayınlanan reklamların gerektiğinde "İSKADİNİ.NET"in tanıtım ve pazarlama amaçlı faaliyetlerinde kullanılmasına “Kurumsal Üye” onay vermektedir.
2.18  “İSKADİNİ.NET”, “İş Kadını Platformu Reklam”ın mümkün olan en az aksaklıkla gereği gibi çalışması ve “İş Kadını Platformu Reklam”da tutulan verilerin güvenliğini sağlamak için makul gayreti gösterecektir. Buna rağmen “İş Kadını Platformu Reklam”da yayınında yaşanan aksaklıklar yaşanması halinde; “Kurumsal Üye” 0216 3525251 no’dan “İSKADİNİ.NET” müşteri hizmetlerine bildirimde bulunabilir. “Kurumsal Üye”, yaşanan aksaklıklarla ilgili “İSKADİNİ.NET”den herhangi bir talepte bulunamayacağını kabul ve beyan etmektedir.
2.19  "İSKADİNİ.NET", "İş Kadını Platformu Reklam" hizmetinden faydalanan Kurumsal Üye’nin yaptığı (kategori, lokasyon vd.) hedeflemeleri değiştirebilir, reklamları arama sonuçlarında dilediği alanlarda dilediği kullanıcılara gösterebilir.


3. Kredi Kartı Bilgileri Kaydı
3.1 “Kurumsal Üye”, “İş Kadını Platformu Reklam” hizmet bedelini ödemek için kredi kartı bilgilerinin saklanmasını isterse; kredi kartı bilgilerini “İSKADİNİ.NET”in kredi kartı bilgilerini kaydetmek ve saklamak için çalıştığı firmanın sistemine kendisi tanımlayacaktır.
3.2 “Kurumsal Üye”, “İş Kadını Platformu Reklam Kuralları”nı onaylayarak kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, tahsilat amacıyla kullanılması konusunda “İSKADİNİ.NET”in çalıştığı firmaya onay vermekte olup, bu bilgilerin saklanması, kaydedilmesi ve korunması yükümlülüğünün “İSKADİNİ.NET”in çalışmakta olduğu firmada olduğunu, bu firmanın değişmesi halinde kredi kartı bilgilerinin çalışılacak yeni firmaya devredilmesine muvafakat ettiğini, devir tarihi itibariyle kredi kartı bilgilerinin kaydedilmesi, saklanması, ödemelerde kullanılmasına ilişkin sorumluluğun devredilen firmaya ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
3.3 “İş Kadını Platformu Reklam Kuralları”nı onaylayan” “Kurumsal Üye”, Kredi kartı bilgileri kullanımının her bir işlemde kendi talebi ve onayı üzerine gerçekleşmekte olduğunu ve bu kapsamda “İSKADİNİ.NET”in kart bilgilerinin saklanmasına ilişkin herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, kart bilgilerinin saklanması ile ilgili “İSKADİNİ.NET”e karşı yasal yollara başvurma hakkından gayri kabili rücu olarak feragat ettiğini ayrıca kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.
3.4 Kredi kartı ekleme işlemleri, İş Kadını Platformu Reklam yönetim panelinde “Ödeme” menüsü altında gerçekleştirilecek olup, bu işlemin banka üzerinden yapılması mümkün değildir.  Kredi kartı ekleme adımı tamamlandıktan sonra, “Kurumsal Üye” bu menüde  yeni bir kredi kartı ekleyebilir veya mevcut kredi kartında düzenleme yapabilir. “Kurumsal Üye”nin sistemde en az bir kredi kartı kayıtlı bulunması gerektiğinden, yeni bir kredi kartı eklenmeden mevcut kart bilgileri silinemez.
3.5 “Kurumsal Üye”nin “İSKADİNİ.NET”den almış olduğu hizmetlere ilişkin ödeyeceği bedel, “Kurumsal Üye” tarafından tanımlanmış kredi kartından tahsil edilecektir.


4. Faturalandırma ve Ödeme
4.2 “İSKADİNİ.NET” tarafından belirlenmiş olan fiyatlara uygun olarak Kredi kartından tahsil edilecek tutar için “Kurumsal Üye”ye fatura kesilir ve bu fatura “Kurumsal Üye”nin sistemde tanımlı e-posta ve verdiği güncel adresine gönderilir. "İSKADİNİ.NET”in ücretlendirme politikasında değişiklik yapma hakkı ve sözleşmenin yenilenmesini müteakip ek ücret talep hakkı saklıdır.
4.3 "İSKADİNİ.NET", Kurumsal Üye'lerine, İSKADİNİ.NETDoğal Reklam alanlarında kullanılmak üzere,  “İş Kadını Platformu Reklam” promosyon kodu verebilir veya promosyon kodunu veya tutarını otomatik olarak hesaplarına tanımlayabilir. Kurumsal üyeler, hesaplarındaki promosyon bakiyelerini, sadece “İş Kadını Platformu Reklam” hizmet ödemelerinde kullanabilirler. Kurumsal Üyeler, promosyon bakiyelerini “Paket”, “Ek İlan”, “Sponsorlu” vb. ödemelerde kullanamazlar veya nakit olarak talep edemezler. "İSKADİNİ.NET" dilediği zaman “İş Kadını Platformu Reklam” promosyonu uygulamasını kaldırabilir, verilmiş olan promosyonları iptal edebilir.
4.4 “Kurumsal Üye”nin yeni reklam yayınlayabilmesi ve/veya mevcut reklam yayınına devam edebilmesi için ödenmemiş faturası bulunmamalıdır.

Yasaklı Ürünler Listesi

iskadini.net.com'da ilanı verilemeyecek olan Yasaklı Ürünler Listesi:
Sağlık Beyanlı Ürünler: Sağlık Bakanlığı’nın aşağıda bilginize sunulan 25.04.2014 tarihli Bilgilendirme Yazısı gereğince; tanıtımında sağlık beyanı yani “insan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğu, koruduğu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden ifadeler” içeren ürünlerin tanıtım ve satışı yasaktır.
Sağlık Bakanlığı’nın 25.04.2014 tarihli Bilgilendirme Yazısı:
“Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu  tarafından hazırlanan 07/06/2013 tarih ve 28670 sayılı “Sağlık Beyanı ile Satışa Sunulan Ürünlerin Sağlık Beyanları Hakkında Yönetmelikte”  Sağlık Beyanı; İnsan sağlığına doğrudan veya dolaylı olarak faydalı olduğunu yahut hastalıklara veya belirtilerine karşı etkili olduğunu, koruduğunu, tedavi ettiğini belirten, ileri süren veya ima eden tüm ifadeler olarak tanımlanmıştır. Mevzuata aykırı şekilde sağlık beyanında bulunarak yapılan ürün tanıtım/satışlarına yönelik olarak uygulanan yaptırımların arttırılması amacıyla 02/01/2014 tarihli ve 6514 sayılı “Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” a sağlık beyanıyla ilgili madde hükmü eklenmiştir.
İlgili Kanunun 31 inci maddesi 14/5/1928 tarihli ve 1262 sayılı İspençiyari ve Tıbbi Müstahzarlar Kanununun 18 inci maddesinin üçüncü, dördüncü ve beşinci fıkrası, “Tanıtım veya satışların internet üzerinden yapılması hâlinde, Bakanlık tarafından derhâl erişimin engellenmesine karar verilir ve bu karar uygulanmak üzere Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna bildirilir. Yetkili merciden izin almaksızın veya verilen izne aykırı olarak sağlık beyanı ile ürün tanıtım ve satışını yapanlar hakkında Yirmi Bin Türk Lirasından Üç Yüz Bin Türk  Lirasına  kadar  idari para  cezası  verilir. Fiillerin tekrarı  hâlinde  verilecek  idari   para cezası, daha önce verilen cezanın iki katı olarak uygulanır” şeklinde, aynı Kanunun 32 nci maddesi ise, 1262 sayılı Kanunun 19 uncu maddesinin birinci fıkrası “Müstahzar olmamakla beraber hastalıkları teşhis ve tedavi ettiği beyanı ile herhangi bir ürünün satışını, pazarlamasını veya reklamını yapanlar bir yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Ayrıca bunların tanıtım veya satışlarının internet veya başkaca herhangi bir elektronik ortam üzerinden yapılması hâlinde 18 inci maddenin üçüncü fıkrası uygulanır.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu bilgiler doğrultusunda mevzuata aykırı şekilde sağlık beyanı belirten ürünlerin tanıtım ve satışı yasaktır.”
Reçeteyle Satılan İlaçlar : Doktor reçetesiyle verilen ilaçların tanıtımı veya satışı.
Kültür ve Tabiat Varlıkları: 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıkları Kanunu kapsamında; "Millî tarihimizdeki önemleri sebebiyle, Millî Mücadele ve Türkiye Cumhuriyetinin kuruluşuna ait tarihî değer taşıyan belge ve eşyalar, Mustafa Kemal Atatürk'e ait zatî eşya, evrak, kitap, yazı ve benzeri taşınırlar" korunması gerekli taşınır kültür ve tabiat varlıkları olarak nitelendirilmektedir.  Öncelikle; bu kanun kapsamında yukarıda ifade edilen taşınır kültür ve tabiat varlıklarının korunmasının gerekli olup olmadığının tespiti açısından "Korunması Gerekli Taşınır Kültür Ve Tabiat Varlıklarının Tasnifi, Tescili Ve Müzelere Alınmaları Hakkında Yönetmelikteki" düzenlemeler doğrultusunda tasnif ve tescile tabi tutulur. Tasnif ve tescil dışı bırakılan ve müzelere alınması gerekli görülmeyen eserler ise sahiplerine bir belge ile iade edilir. Bu sebeple tasnif ve tescile ilişkin belgesi olmayan eserlerin iskadini.net.com'da satışı yasaktır. Ayrıca; 2933 Madalya ve Nişanlar Kanunu gereği; Devlet Şeref Madalyası; Devlet Övünç Madalyası; Devlet Üstün Hizmet Madalyası; Devlet Savaş Madalyası ve Devlet Nişanı; Cumhuriyet Nişanı; Liyakat Nişanıları'nın iskadini.net.com'da satışı yasaktır.
Web Ortamında Saldırma ve Program Kırma Yazılımları: Web ortamında saldırma ve program kırma (hacking) yazılımları.Yazılımlara, sunuculara veya web sitelerine yasa dışı bir şekilde erişmeyi sağlayan yazılımlar. Cep telefonlarına ve diğer iletişim veya içerik dağıtım sistemlerine/aygıtlarına yasa dışı erişime olanak sağlayan yazılımlar. Ücretsiz kablo hizmetleri almak için kablo veya uydu sinyallerini çözen decoder ürünler. Kablosuz internet bağlantılarını yakalayıp şifrelerini kıran yazılım ve ürünler.
Ateşli silahlar: Kurusıkı, havalı, pompalı, fişek atan, gerçek mermi veya plastik mermi atan, çalışan veya çalışmayan, ateşli silahların, biber gazı (göz yaşartıcı gaz), elektro şok cihazlarının, her türlü askeri mühimmatın (mermi, el bombası, molotof kokteyli, kara-deniz mayınlarının v.b.), patlayıcı maddelerin, her türlü kesici ve delici aletin (kılıç,kama v.b.), saldırı ve savunmada kullanılmak üzere özel olarak yapılmış tüm diğer ateşli silahların satışı yasaktır.
Silahlar, tabanca ve tüfekler, mühimmat, balisong bıçaklar, kelebek bıçaklar ve pirinç muştalar. Silah yapımı ile ilgili her türlü malzeme, tarif, kroki, çizim benzeri bilgi kaynakları satışı yasaktır. (Oyuncak niteliğinde, boyalı top, su tabancası, paintball tabancaları satılabilir.) Koleksiyon özelliği olan, ateşli olmayan, 50 yıl ve öncesinde üretilmiş, kama, hançer, süngü, kın ve benzeri ürünler satılabilir.Koleksiyon özelliği taşısa dahi ateşli silahlar satılamaz.
Kopya & Korsan Ürünler: Telif hakları kapsamında, her türlü ses, görüntü taşıyıcılarının bandrolsüz satışı yasaktır. Bandrol yasasından önce üretilmiş ve ticari ürün kapsamından çıkmış koleksiyon özelliğindeki plaklar ve kasetler satılabilir. 
Tütün ve Mamülleri ve Elektronik Sigara:  4207 sayılı Tütün Ürünlerinin Zararlarının Önlenmesi Ve Kontrolü Hakkında Kanun’un 3. Maddesinin 1., 2., 5., 11. ve 14. fıkraları gereği olarak; Tütün, tütün mamülleri ve benzeri ürünler ile bu ürünlere ait isim, marka ya da ibare taşıyan ya da bu ürünlere benzeyen ya da bunları çağrıştıran şekillerde olan her türden ürünler ve elektronik sigaralar.
Alkol: Alkol içeren içeceklerin satışı yasaktır. Boş veya minyatür şişeler, karafaki gibi koleksiyon malzemeleri ve şarap, şampanya, bira, konyak yapımında kullanılan malzemeler (Fıçı, mantar vs.) satışı serbesttir.
Yasaklı Yayınlar: Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında yayını ve dağıtımı suç teşkil eden her türlü bölücü, ırkçı, irticai ve illegal siyasi düşünce ve oluşumları övücü dergi, gazete, kaset, CD, VCD, DVD ve benzeri yayınlara ait ilanlar yasaktır.
Yasaklı Hayvan Türleri: Türkiye Cumhuriyeti kanunları kapsamında Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasileiro, American Stafford cinsi köpekler, Saka, İskete, Florya cinsi kuşlar, Yılan, Timsah vb. sürüngenler, Örümcek, Akrep, Çiyan vb. eklembacaklılar, Sincap, Tilki, Kurt,Kirpi, Yabani Tavşan, Ada Tavşanı, Domuz, Saksağan, Bıldırcın, Keklik, Kaya Güvercini, Çulluk,Sülün, Yaban Kazı gibi av ve yaban hayvanları sınıfına giren hayvanların satışı yasaktır.
Cinsel İçerik ve Pornografik Ürünler: Para karşılığı cinsel ilişki tanıtımı içeren ilanlar. Yetişkin cinsel fantezi ürünleri ve pornografik yayınlar (VCD, DVD, VHS, Dergi). Çocuk pornosu veya kabul edilemez özellikte başka materyaller. (Cinsel eğitim ve benzeri tıbbi yayınlar hariç)
Taklit Tasarım Ürünleri: Tasarımcı ürünlerinin kopyaları veya imitasyonları olan ürünler.
Sahte Belgeler: Sahte kimlikler, pasaportlar, diplomalar ve asalet ünvanları.
Trafik Aygıtları: Radar kilitleyiciler, araç plakası örtüleri, trafik işareti değiştiriciler ve ilişkili ürünler.
Fon & Hisse Senedi: Hisse Senedi, Tahvil, Bono; yürürlükte olan, borsada işlem gören değerli evraklar. Faizle para satışı (Tefecilik) ve benzeri faaliyetlerin tanıtımını yapan ilanlar yasaktır.
Organ Satışı: İnsan organlarının satışı, organ ticareti suç ve yasaktır.
Şans Oyunları: Sonucu belli olmamış şans oyunlarına ait, bilet, kupon vb. belgeler.
Kişilik Hakları: Kişilik haklarını ihlal eden her türlü özel haber, fotoğraf, görüntü, telefon numarası, e-posta, ikametgah adresi gibi bilgiler.
Uyuşturucu ya da Bağımlılık Yaratan Maddeler: Yasal olmayan doğal ya da kimyasal maddeler, her türlü uyuşturucu madde.
Telsiz: "Telekomünikasyon Kurumu" ve "Kısa Mesafe Erişimli Telsiz Cihazları (KET) Yönetmeliği"ne uygun olmayan ve lisans gerektiren tüm telsizlerin, iskadini.net.com üzerinden satışı yasaktır.


Numaralı Gözlük Çerçevesi, Camı ve Lens Satışları: 5193 sayılı Optisyenlik Hakkındaki Kanun gereği; numaralı gözlük camı, gözlük çerçevesi satmak, gözlük montajı ve her türlü lensi satma yetkisinin optisyenlik mesleğini icra eden optisyenlere verilmiş olması ve satışın en yüksek sağlık idaresinden alınan ruhsat çerçevesinde optisyenlik müessesesi adı altında gerçekleşmesinin zorunlu olması sebebiyle iskadini.net.com'da her türlü lens, numaralı gözlük camı ve gözlük çerçevesi satışı yasaktır.


İşitme Cihazları: iskadini.net.com'da her türlü işitme cihazı ürünlerinin satışı yasaktır.
Veteriner tıbbi ürünleri: iskadini.net.com'da her türlü veteriner tıbbi ürünlerinin satışı yasaktır.
APP Plaka ve Plaka: Ticari hat , Servis Plakası, Taksi plakası hariç plaka satışı ve APP plaka satışı yapılamamaktadır. (Plakalık ve Pleksi Plakalık satışında plaka numarası görsellerde yer almamalıdır)
Etkinlik Biletleri:
5149 sayılı; "Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun" gereği; usulsüz bilet satışının engellenmesi adına her türlü spor müsabakalarına ait biletlerin iskadini.net.com üzerinde ilanının verilmesi yasaktır. Sadece konser, tiyatro, sinema, opera, festival gibi her türlü etkinlik biletlerinin satışına bazı kurallar çerçevesinde izin verilmektedir:
-          Resimsiz bilet satışına izin verilmemektedir.
-          Bununla birlikte biletin fiyatı resimde net bir şekilde görülmelidir.
-          Biletin fiyatından daha yüksek bir fiyatta satış yapılamamaktadır. Aksi halde bu satışı iskadini.net.com karaborsacılık olarak değerlendir ilanı ve üyeliği durdurabilir.
Evcil Hayvan Satışı:
İskadini.net.com üzerinde evcil hayvanlar kategorisinde bulunan tüm içeriklerin ücretli olarak satışı yapılamamaktadır. Evcil Hayvanlar Kategorisinde sadece ücretsiz sahiplendirme ilanlarına izin verilmektedir. Ücretli satış yönünde tespitlerde üyelikler durdurulur.
Siyasi içerikli ürünler:
Tüm siyasi içerikli ürünler yasaktır (  Bayrak, Kupa, Yüzük, Resim, Portre, Maket vb. )
Promosyon Ürünleri:
Şirket ve kurumların, kendi isimleriyle bastırdığı, imal ettiği, hediye veya promosyon amaçlı olarak ücretsiz dağıttığı ürünler. (Örn: Coca Cola dolabı vb. )